earbeats

earbeat

 

Nu kan du fritt ladda ner ytterligare kompslingor att spela till varje kapitel. Så småningom kommer biblioteket att växa ut och finnas till alla böcker i serien Öronvägen samt TrummaPåBild. Du kan använda earbeat direkt från nätet, ladda ner till din dator, mp3-spelare, mobil eller skriva till CD-skiva. Earbeat kategoriseras på ett sätt så att du lätt kan hitta var i böckerna de hör hemma. Använd earbeats när du övar på ett komp. De flesta har en längd på 32 takter.

Lyssna på eller ladda ner mp3-filerna 

Bok                   

Kapitel

Namn

mp3-fil

Öronvägen 1 
1 eb1_s7e3 Listen
Öronvägen 1
2 eb1_s10e3 Listen
Öronvägen 1
3 eb1_s14e1 Listen
Öronvägen 1
3 eb1_s14e5 Listen
Öronvägen 1
4 eb1_s18e6 Listen
Öronvägen 1
5 eb1_s22e5a Listen
Öronvägen 1
7 eb1_s27e5  Listen
Öronvägen 1
8 eb1_s29e3a  Listen
Öronvägen 1
8 eb1_s29e4b  Listen
Öronvägen 1
10 eb1_s34e1  Listen
Öronvägen 1
10 eb1_s34e4 Listen
Öronvägen 1
11 eb1_s36e4  Listen
Öronvägen 1
12 eb1_s39e4  Listen
Öronvägen 1
13 eb1_s41e2  Listen
Öronvägen 2
1 eb2_s4e5  Listen
Öronvägen 2
1 eb2_s4e7  Listen
Öronvägen 2
2 eb2_s6e3  Listen
Öronvägen 2
3 eb2_s9e1 Listen
Öronvägen 2
4 eb2_s12e5 Listen
Öronvägen 2
6 eb2_s17e4  Listen
Öronvägen 2
7 eb2_s19e1  Listen
Öronvägen 2
8 eb2_s21e2  Listen
Öronvägen 2
11 eb2_s26e5  Listen
Öronvägen 2
12 eb2_s28e1  Listen
Öronvägen 2
13 eb2_s30e1 Listen
Öronvägen 2
15 eb2_s35e4  Listen
Öronvägen 3
eb3_s7e7  Listen
Öronvägen 3
eb3_s10e6  Listen
Öronvägen 4
eb4_s4s5s6_t100  Listen
Öronvägen 4
eb4_s4s5s6_t140  Listen
Öronvägen 4
eb4_s4s5s6_t170  Listen