Welcome

Welcome to our new homepage. I hope you will find it more intuitive and informative.  Here on the blog you will find news about our product line.

The digital drum method

Äntligen kom då möjligheten att via Apples programvara och iBooksstore skapa interaktiva böcker så varför inte göra trumboken digital? Det har varit ett digert arbete att föra över den ”analoga” boken TrummaPåBild till en interaktiv digital bok men efter...