TrummaPåBild

     trumsetskolan utan noter!

 

tpb

TrummaPåBild är en självinstruerande trumsetskola där man lär sig spela trumset med hjälp av bilder. Bilderna som föreställer olika truminstrument betyder att man spelar ett slag per bild. Det syns tydligt hur man ska spela de olika kompen och trumfillen som också kombineras. I boken finns också koordinationsövningar.

 

Sidan 10