Komplåtar & earbeats

Här finner du komplåtarna till Öronvägen del 1 och 2 både med och utan trumset samt hela earbeat-biblioteket. Längre ner på sidan hittar du även alla ljudfiler till TrummaPåBild.

 

 

Öronvägen 1

 
Kapitel         
Komplåt
Komplåt
utan trumset
earbeat
Komp i TrummaPåBild
1
1  1 eb1_s7e3
Första trumkompet
2
 2  2 eb1_s10e3 Fjärde trumkompet
3
3 3 eb1_s14e1 Femte trumkompet
3
eb1_s14e5 Tionde trumkompet
4
4 4 eb1_s18e6 Sjunde trumkompet
5
5 5 eb1_s22e5a Tolfte trumkompet
6 
6 6  
7
7 7 eb1_s27e5  
8
8 8 eb1_s29e3a Nionde trumkompet
8
eb1_s29e4b Fjortonde trumkompet 
9
9 9  
10
10 10 eb1_s34e1 Sextonde trumkompet
10
eb1_s34e4 Artonde trumkompet
11
11 11 eb1_s36e4 Tjugoandra trumkompet
12
12 12 eb1_s39e4
13
13 13 eb1_s41e2  

Öronvägen 2

 
1
14 14 eb2_s4e5  
1
eb2_s4e7 Femtonde trumkompet
2
15 15 eb2_s6e3 Tjugonde trumkompet
3
16 16 eb2_s9e1  
4
17 17 eb2_s12e5  
5
18 18  
6
19 19 eb2_s17e4  
7
20 20 eb2_s19e1  
8
21 21 eb2_s21e2  
9
22 22  
10
23 23  
11
24 24 eb2_s26e5  
12
25 25 eb2_s28e1  
13
26 26 eb2_s30e1  
14
27 27  
15
28 28 eb2_s35e4  

Öronvägen 3

 
eb3_s7e7  
eb3_s10e6  

Öronvägen 4

 
eb4_s4s5s6_t100  
eb4_s4s5s6_t140  
eb4_s4s5s6_t170  
 

TrummaPåBild

 
Första trumkompet Sidan 7
Fill & kombination Sidan 10 långsam
Fill & kombination Sidan 10 snabb
Andra trumkompet Sidan 11
Tredje trumkompet Sidan 13
Fjärde trumkompet Sidan 14 
Fill & kombination Sidan 16
Fill & kombination Sidan 16 snabb
Femte trumkompet Sidan 17  
Fill & kombination Sidan 18
Fill & kombination  Sidan 18 snabb
Sjätte trumkompet Sidan 19
Fill & kombination Sidan 20
Fill & kombination Sidan 20
Sjunde trumkompet Sidan 21
Åttonde trumkompet Sidan 22
Fill & kombination  Sidan 23
Fill & kombination  Sidan 23 snabb
Nionde trumkompet Sidan 24
Tionde trumkompet Sidan 26
Fill & kombination  Sidan 27
Fill & kombination  Sidan 27 snabb
Elfte trumkompet  Sidan 29
Tolfte trumkompet Sidan 30
Fill & kombination Sidan 31
Fill & kombination  Sidan 31 snabb
 
 
Trettonde trumkompet Sidan 33
Fjortonde trumkompet Sidan 34
Fill & kombination  Sidan 35
Fill & kombination  Sidan 35 snabb
Femtonde trumkompet  Sidan 36
Sextonde trumkompet Sidan 38
Fill & kombination  Sidan 39
Fill & kombination  Sidan 39 snabb
Sjuttonde trumkompet Sidan 40
Fill & kombination  Sidan 41
Fill & kombination  Sidan 41 snabb
Artonde trumkompet  Sidan 42
Nittonde trumkompet Sidan 44
Fill & kombination Sidan 45
Fill & kombination  Sidan 45
Tjugonde trumkompet Sidan 46
Tjugoförsta trumkompet Sidan 48
Tjugoandra trumkompet Sidan 49
Fill & kombination  Sidan 50