Trumkontakt 2

     Fortsättningsbok med notläsningsdel och teknikdel.

 

tk2

Notläsningsdelen tar upp punkterade fjärdedels- och åttondelsnoter, åttondels- och fjärdedelstrioler, bindebågar, 6/8 taktart, sextondelstrioler och trettioandredelsnoter. Teknikdelen innehåller pressvirvel, slagteknik, enkelslag, accenter, dubbelslagsteknik och dubbelslagsvirvel, fl am och treslagsruff, paradiddlar med och utan accenter, åttondelstrioler med accenter och dubbelslagsvirvel med triolfeeling. Till sist kommer några avancerade etyder. Efter att man spelat ut Trumkontakt del 2 klarar man av det mesta som man möter i fråga om notläsning och teknik.

Sidan 22