Trumkontakt 1

Notläsning, teknik och ensemblebok för trumslagare
 

 

 

 

Här får du lära dig hur man håller och slår med stockarna, notläsningens grunder från fjärdedelsnoter via hel-, halv- och åttondelsnoter till sextondelsnoter med tillhörande pauser, fem slagverkskvartetter, mellanmarscher, sex duetter och teoriuppgifter. Allt detta i ett mycket prisvärt häfte.

99 kr inkl. moms

 

Notläsning

Lär dig notläsningens grunder med fjärdedels-, åttondels, sextondels-,halv- och helnoter.

Musikteori

Lär dig olika symboler. Skriv egna noter i tomma notsystem.

Stockteknik

Stockfattning, grundläggande teknik och uppvärmning.

Ensemble

Spela tillsammans med olika slagverksinstrument i duetter och kvartetter.
Här till vänster visas sidor ur Trumkontakt 1