nya TrummaPåBild

fargremsa

 

 

tpb v2

Nyhet!

Nu kommer en helt ny och omarbetad version av trumboken utan noter. Innehållet överensstämmer nu med den digitala boken myDrumbook. Den är lika enkel och rolig att använda men mer omfattande än förra boken.

Introduktionspris 129 kr!

 

 

tpb omslag2

 

 Pappersboken blir interaktiv!

Ladda ner en QR-kodläsare till din Smartphone eller surfplatta, läs av QR-koder på varje sida så länkas du direkt till en video med förklaringar och tips, mp3 med trumkomp eller kombinationer och låtar.

Se en video om denna nyhet här nedan!

 

 

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=k1UruPO5suU]

 

TrummaPåBild     

 

earbeat

Första trumkompet Sidan 7 eb1_s7e3
Fill & kombination Sidan 10 långsam
Fill & kombination Sidan 10 snabb
Andra trumkompet Sidan 11
Tredje trumkompet Sidan 13
Fjärde trumkompet Sidan 14  eb1_s10e3
Fill & kombination Sidan 16
Fill & kombination Sidan 16 snabb
Femte trumkompet Sidan 17   eb1_s14e1
Fill & kombination Sidan 18
Fill & kombination  Sidan 18 snabb
Sjätte trumkompet Sidan 19
Fill & kombination Sidan 20
Fill & kombination Sidan 20
Sjunde trumkompet Sidan 21 eb1_s18e6
Åttonde trumkompet Sidan 22
Fill & kombination  Sidan 23
Fill & kombination  Sidan 23 snabb
Nionde trumkompet Sidan 24 eb1_s29e3a
Tionde trumkompet Sidan 26 eb1_s14e5
Fill & kombination  Sidan 27
Fill & kombination  Sidan 27 snabb
Elfte trumkompet  Sidan 29
Tolfte trumkompet Sidan 30 eb1_s22e5a
Fill & kombination Sidan 31
Fill & kombination  Sidan 31 snabb
Trettonde trumkompet Sidan 33
Fjortonde trumkompet Sidan 34 eb1_s29e4b
Fill & kombination  Sidan 35
Fill & kombination  Sidan 35 snabb
Femtonde trumkompet  Sidan 36 eb2_s4e7
Sextonde trumkompet Sidan 38 eb1_s34e1
Fill & kombination  Sidan 39
Fill & kombination  Sidan 39 snabb
Sjuttonde trumkompet Sidan 40
Fill & kombination  Sidan 41
Fill & kombination  Sidan 41 snabb
Artonde trumkompet  Sidan 42 eb1_s34e4
Nittonde trumkompet Sidan 44
Fill & kombination Sidan 45
Fill & kombination  Sidan 45
Tjugonde trumkompet Sidan 46 eb1_s36e4
Tjugoförsta trumkompet Sidan 48
Tjugoandra trumkompet Sidan 49 eb1_s36e4
Fill & kombination  Sidan 50