Mats Werner

Jag är pedagog, musiker och företagare sedan många år. Jag har arbetat som slagverkspedagog på estetiska programmen i Jönköping, Skövde och Falköping samt musikskolan i Falköping och Södra Vätterbygdens folkhögskola. Jag är även ledare för framgångsrika Falköpings Trumkår. Sedan arton år är jag läromedelsförfattare i musikbranschen med bla sju stycken böcker i trumspel som t ex Öronvägen. Utvecklingen går ju mer och mer mot digitala medier och sedan ett år utvecklar jag nu läromedel för iPad.